BLOOD BANK
S.V.B.P Hospital & L.L.R.M Medical College Meerut
News
 

Donor List

 
Name Mobile No. Blood Group Email
Amit Sharma 8979421560 A+
ANAND RUHELA 8868891379 B+
ASHISH 9058960156 O+
ASHOK KUMAR 8439805279 A+
ASHUTOSH 9927111557 O-
Deepak Ruhela 9719011088 A+
DEVENDRA KUMAR 9756997937 B+
DIVYAPAL 9358431286 O+
HARSHIT 9457555350 B-
HARSHIVAR RASTOGI 9358020304 B+
IMRAN MALIK 9045233105 B-
JITENDRA RUHELA 9837174931 O+
khalid khan 9891362224 A+ khalidkhan.kk01@gmail.com
Kishore Kumar 7417000781 B-
LALIT SHARMA 8923043789 O+
MUKUL 8923478403 B+
NARAYANA BIHARI LAL 9837971491 B+
NITIN AGGRAWAL 9837880362 AB+
PRADEEP KUMAR 9358789259 AB+
PREM PRAKASH NEMPAL 9837963091 O+
RAHUL SINGH 9758606045 B+
RAKESH GUPTA 7417792018 O+
RAVI KUMAR 8791800619 O+
SAHIL DUA 9557067706 AB+
SANJAY 9457357488 AB+
SHASHIKANT GUPTA 9897232766 B+
SUNEEL DUTT GAUR 8439805279 AB+
Vipin Gupta 09958227198 AB+ gupta1vipin@gmail.com
 

Contact us

 

Dr. Sachin Kumar
Blood Bank Officer Incharge

Ph. : 0121-2604941

Mob:8909930001

Email: bbo@bloodb anksvbphospital.com

Dr. Vibhu Sahani
Superintendent in Chief, S.V.B.P. Hospital, Meerut

Ph. : 0121-2763647

Mob:09457034445

Email: svbphospital@gmail.com

Dr. K.K Gupta

Principal, LLRM Medical College

Ph. : 0121- 2760888

Email: drkkgupta
121292@gmail.com

 
 
Design & Developed by Web Top Solutions GVM © 2012. All Rights Reserved